Skip to main content

Skattesagskommissionen

Skattesagskommissionen afgav beretning den 3. november 2014. Beretningen kan findes på Justitsministeriets hjemmeside og kan bestilles via Rosendahls – Schultz Distribution, Hestedvang 10, 2620 Albertslund, tlf. 4322 7300, distribution@rosendahls.dk.

Kommissionen har hermed afsluttet sit arbejde. For spørgsmål til kommissionen eller kommissionens arbejde – se under Kontakt.